Допълващи минерални фуражи от серията „БУЛМИКС“

Според категорията животни се делят на следните видове:

our-chicken

БРОЙЛЕРИ

•БУЛМИКС 4000 – 4% – Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст

•БУЛМИКС 5000 – 4% – Бройлери гроуер от 11 до 28 дневна възраст

•БУЛМИКС 6000 – 4% – Бройлери финишер от 29 до 42 дневна възраст

 

 

the-chicken

КОКОШКИ НОСАЧКИ

•БУЛМИКС 3001 – 2,5%  от 19 до 50 седмична възраст

•БУЛМИКС 3001 ++ – 2,5%            от 19 до 50 седмична възраст с оцветители

БУЛМИКС 3002 – 2,5%  след 50 седмична възраст 

БУЛМИКС 3002 ++ – 2,5%            след 50 седмична възраст с оцветители

our-ducks

Патици

•БУЛМИКС 210К – 1,25% Водоплаващи птици

our-pigs

свине

•БУЛМИКС 12000 – 2,5%               Прасета-стартер от 10 до 30 кг живо тегло

•БУЛМИКС 14000 – 2,5%               Прасета-гроуер от 30 до 60 кг живо тегло

БУЛМИКС 16000 – 2,5%               Прасета-финишър от 60 до 110 кг живо тегло

БУЛМИКС 15000 – 2,5%               Свине майки през целия репродуктивен цикъл

 

rabbits

зайци

•БУЛМИКС 17 000 – 2,5%              Всички видове и категории зайци

our-sheep

ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

•БУЛМИКС 23K – 2,5% Телета, агнета и ярета до 60 дневна възраст

•БУЛМИКС 25K – 2,5% Дойни крави и биволици

•БУЛМИКС 26К – 2,5% Дойни овце и кози

•БУЛМИКС 28К – 2,5% Едри и дребни преживни угояване

•БУЛМИКС Power – 2,5% Енергиен фураж за скоро отелени крави

Направи запитване

bg_BGBulgarian